Lid worden

Je kan aansluiten vanaf de leeftijd van 9 jaar,

 • Het administratief jaar qua lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, en jaarlijks wordt het lidgeld indien nodig aangepast,

 • Indien je lid wordt tussen 1 januari en 30 september betaal je het lidgeld voor een volledig jaar.
  Indien je aansluit tussen 1 oktober en 31 december betaal je iets meer maar je bent dan lid, en verzekerd, tot het einde van het volgende volledige kalenderjaar,

 • Tarief 2021:

           Het lidgeld  is vastgesteld op 60 €.
           Het lidgeld voor leden met wedstrijdlicentie bedraagt 70 €
           Steunkaart 25.00 € 
           Gebruik kajak / clubmateriaal:       90 € / jaar

           Instappen na 30 september: Lidgeld 90 €: 

           (zie bovenvermelde opmerking)

 • Wat krijg je hiervoor: we trainen iedere woensdagavond (19u00-20u30, Vaart Leuven) en in de winterperiode wordt er op zaterdag in het zwembad van Wilsele geoefend,  gratis inkom voor de leden. Bovendien zijn er ook nog tal van andere activiteiten, zie kalender.

 • Er zit ook een verzekering in (via de federatie), en het 3-maandelijks federatietijdschrift .

 • 2 instapmomenten per jaar (Start To Kayak).

Te betalen op rekening 734-4291340-69 (IBAN BE71 7344 2913 4069) (BIC)  KREDBEBB  van Koninklijke Sportivitas Kayak Club Leuven vzw, Aarschotsesteenweg 205, 3012 Wilsele. 

 • Aanmeldingsformulier
 • Financiële tip: bij sommige mutualiteiten kan je, mits je een formulier laat invullen door onze secretaris, een bepaald bedrag van je lidgeld terugkrijgen ! Zeker de moeite om eens navraag te doen bij je eigen mutualiteit.

Opmerkingen:

 • Eerste aansluiting: het lidmaatschap is pas van kracht vanaf het ogenblik dat de correct ingevulde Medische Fiche in ons bezit is en na betaling van het lidgeld.
 • Voor de wedstrijdvaarders: de medische strookjes van het jaarlijkse medische onderzoek moeten binnen zijn bij onze secretaris ruim voor de start van het wedstrijdseizoen. Dat medisch attest mag dateren uit het voorgaande jaar; als grensdatum wordt 1 oktober van het jaar voordien aangehouden.